कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Categories

  • Google Ad

Archive for the 'उद्यम व्यवसायिकता' Category

Uddhav Thakare, please work for empowerment, freedom, opportunity.

Posted by Sandeep Shelke on 4th February 2013

image

This is really sickness. They start demanding freebies whenever there is any disaster. But no contingency plan. No plan in place to empower farmers, to make them self dependent.

Lets stop this non sense once. Uddhav Thakare, I don’t support such naive demands. Every time demanding waivers, subsidies sound like beggar than self-respecting human. Where are the real demands for freedom, freedom of expression, freedom of movement, equal opportunity etc..

Jay Bharat!

Tags: , , , , , ,
Posted in उद्यम व्यवसायिकता, भारत, मराठी, माझे विचार, राजकारण, शेती | No Comments »

Ideal of Development Education – Shri Manav Das

Posted by Sandeep Shelke on 17th November 2011

My teacher Shri Ranjeet Shetty shared this link with me and I found it interesting and inspiring enough to share with all of you. Please read this excellent effort by an individual.

********************************************************************************************************************************

Name is Manav Das .He was associated with Ekal School 2000. He was made the Gram Pramukh of Ekal Vidyalayla . During his duty as gram Pramukh he was so Involved with the Ekal vidyalaya that he became full time member of this organization .

Manav das was made ‘Eup sanch’ from 2001 to 2005 Balur ghat district of North Bengal. Manav Das was so engrossed with his work in Ekal vidyalaya that he was made the Vikas Pramukh (head of 270 vidyalayla) 2005 Balurghat .

He is from the modest and simple back ground. Manav Das is very talented and kept on making his way towards progress.

The thing that he is poor was always in his mind. But he could not tell any body about his poverty. What ever way he got to progress he went on with Ekal Abhiyan. He was sent from Ekal abhiyan to district of Bengal(in Chatisgar chapa training center).

Then he got training for rural development. After training he learnt about Vermicompost, Amrit jal & Pesticides.

Now Manav Das Become the trained member of Eakl. Now he was able to make Vermicompost Pesticides & amrita jal at home whatever he manufactured from Vermicompost he used it in his field and also taught villagers how to use it. And sold it at the profit of Rs 5 Per kg. Through this practice his production increased and so his income also increased, now he become financially stable; when he saw the fruits of his labor his self confidence increased and he started feeling proud of himself. Not only this now the nearby villagers also started taking inspiration from him. By now, Manav Das had become the centre of attraction among the neighboring villagers, many people started taking training from him .

Slowly many full time member of Ekal abhiyan Balur ghat started manufacturing Vermicompost by this 270 Ekal vidyalaya started using Vermicompost manufacture by them self. By using the manure the field became more fertile the village became more happy content. Through low cost they could yield bumper crop. Now he got the credit of becoming the Vikas Pramukh of Balurghat zone.

Now the doors of the development opened for him and thus he become the head of North Bengal. Now he was heading 846 Ekal vidyalaya and 713 villagers were manufacturing Vermicompost under him. Being from a farmer back ground he was able to study till class X, but he did not become a head Clark; in fact, he stood on his feet and started Ekal Abhiyan from his home, thus he became an example for men. Every year he manufactures 50 quintal fertilizer 500 liters pesticides which he sells for 50/-per litter. Now he feels proud to be a part of rural development.

Source: Success Story.

जय भारत!

Tags: , ,
Posted in उद्यम व्यवसायिकता, भारत, शेती | No Comments »

व्यवसायिकतेचे धडे

Posted by Sandeep Shelke on 17th September 2011

व्यवसायिकता

धडा १: तुमच्या मालाच्या/कामाच्या मागणीचा आढावा नक्की घ्या.

तुमच्या ग्राहकाला गृहीत धरू नका. भारतीय ग्राहक खूप जागरूक आणि चोखंदळ आहे.


धडा २: ध्येय आणि उद्दिष्टे स्पष्ट असावेत.

कुठलाही व्यवसाय घाई-घाईत सुरु करू नका. आणि तुमच्या मनाला वाटतं यशस्वी होईल म्हणून तर मुळीच करू नका. तात्पुरत्या नफ्याकडे पाहून दूरदृष्टी सोडू नका. अति घाई संकटात नेई.


धडा ३: लहानातून मोठ्याकडे.

म्हणजेच सुरुवातीलाच जागा, उंची सरंजाम ह्यांच्या नादी लागू नका. गरजेपेक्षा जास्त मोठी जागा भाड्याने अथवा विकत घेऊ नका. सरसकट गुंतवणुकीपेक्षा खेळतं भांडवल असू द्या. काटकसरीने खर्च करा.


धडा ४: तुमचे चित्त ध्येयाशी संलग्न असावे आणि कृती उद्दिष्ठांशी.

कुठलेही काम फक्त तात्पुरती आर्थिक कोंडी सोडविण्यासाठी स्वीकारू नका. ध्येय आणि उद्दिष्ट्यांवर लक्ष केंद्रित करून तुमच्या कामाची ओळख निर्माण करा. ध्येयाशी कधीच व्यभिचार करू नका.


धडा ५: तुमचे ध्येय सहज साध्य होतील अशा लहान गटांमध्ये विभागून त्यासाठी कार्यपूर्ती काळ नियोजित करा.

लहान उद्देश सहज साध्य होतात आणि त्यामुळे आत्मविश्वास वाढतो. आकडेवारी मध्ये गुंतून राहू नका तो स्वप्नवत खेळ असतो. त्यामुळे लक्ष लहान ध्येयांवर केंद्रित करा.


धडा ६: स्वतःची बलस्थानं आणि कमजोरींची माहिती असू द्या.

तुमच्या व्यवसायासाठी काय गरजेचे आहे ते शोधून काढा. नंतर तुम्हाला काय येते आणि काय येत नाही ह्याची यादी तयार करा. भविष्यात होऊ शकण्यारे बदल आणि वाढणाऱ्या गरजांची माहिती ठेवा.


धडा ७: स्वतःचा अमुल्य वेळ येत नसलेल्या गोष्टींमध्ये दवडू नका, ताबडतोब तज्ञांची/जाणकारांची मदत घ्या.

सगळ्याच गोष्टी आपल्याला येत नसतात आणि त्या करण्याचा प्रयत्न म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर वेळ वाया घालविणे. फक्त माहिती असू द्या म्हणजे कोणी फसविणार नाही. व्यावसायिकता म्हणजे प्रभावी पद्धतीने आणि पूर्ण कार्यक्षमतेने गोष्टी पूर्णत्वास नेणे.


धडा ८: अंतर्गत दबाव असू नये.

वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक दबाव असता कामा नये. नाही तर मुख्य कर्म राहते बाजूला आणि अशा फुटकळ गोष्टी संपूर्ण उर्जा वाया घालवितात.


धडा ९: जगणूक आणि स्वयं आधार प्रथम.

कमीत कमी ६ महिन्याच्या खर्चासाठीची बचत गाठीला असावी. त्यामुळे तुमचे दैनंदिन वैयक्तिक आणि कौटुंबिक खर्चाचे ओझे तुम्हाला जाणवणार नाही.


धडा १०: कोणाचीतरी वाट पाहण्यात वेळ दवडू नका.

मदतीसाठी कोणीतरी येईल ह्याची वाट पाहण्यात अजिबात वेळ व्यर्थ घालवू नका. लोकांशी बोला, चर्चा करा आणि त्यानुसार तुमच्या सद्सद विवेकबुद्धीने निर्णय घ्या. निर्णय सर्वस्वी स्वतःचा असावा. सल्ला ऐकून वापरायचा कि नाही हे स्वतः ठरावा.

नोंद: स्वानुभवातून

जय भारत!

इंग्रजी मधील लेख Entrepreneurship Lessons

Tags: , , , , , , ,
Posted in उद्यम व्यवसायिकता, मराठी | 1 Comment »

Entrepreneurship Lessons

Posted by Sandeep Shelke on 26th June 2011

What is an enterprise? What is entrepreneurship?

It seems glamorous and rewarding but it is an serious commitment of resources before you even see a dime. We worked for a startup, iKnowledge Academy, for more than 2.5 years. Where we ended up in financial losses and following are the lessons which can be outlined from our journey. Hope those would be help you in your endeavor.

Entrepreneurship lessons from own experience:

Lesson 1: Market Survey and Need Analysis is must.

Dont ever take your customer for granted. Especially Bharatiy consumers very aware and demanding. You must be able to get your first paying customer at very early stage.

Lesson 2: Must have clear vision and mission.

Do not jump-start because you feel time is ripe with few months or years target. Have larger picture ready in your mind.

Lesson 3: Start small.

Means do not overspend on premises, infrastructure. Do not lease bigger space than needed rather don’t hire till you desperately need one. Adjust in available resources until your revenue surpasses expenses.

Lesson 4: Your focus must be inline to the vision. And your action should be inline to mission.

Don’t accept any business/work because it will ease your current financial pressure. Rather act according to your mission and vision which in turn will become the brand for your venture. Do not ever cheat on your mission.

Lesson 5: Divide your goal into shorter targets with deadlines of e.g. 1 month, 3 month timeline.

Having smaller incremental targets is always very helpful. Do not be over enthusiastic about figures because they are dreams. So concentrate on achievements in smaller targets while having larger aims.

Lesson 6: Know your strengths and weaknesses.

Always do a SWOT analysis. Don’t get stuck in the jugglery of internet while doing SWOT. Simply put across what needs to be done to run your business successfully and what you know/don’t know. What challenges are there and what may appear in future. This shall give you brief idea for action plan.

Lesson 7: Dont waste time in improving weakness rather get external help as soon as you realize.

Do not try to do all things by yourself. Entrepreneurship is all about getting things done with most efficient and effective way.

Lesson 8: No internal pressure.

Make sure there is no personal/family/relatives/friends pressure on you, else that would eat all your energy and leave you dried when you will need it most.

Lesson 9: Survival and sustenance comes first.

Consider having at least six month savings for your survival and sustenance which will help you concentrate on work than personal finances.

Lesson 10: Dont wait for someone to approach you.

Talk to as many people as possible when you are in confusion. But don’t follow everyone use your conscience.

We committed all possible mistakes and finally ended up losing a lot of revenue. The loss did hurt us due to this failure but we did not give up:

कर्मण्ये वाधिकारस्ते म फलेषु कदाचना,
म कर्म फलहेतुर भुर्मतेय संगोस्त्वाकर्मणि

[I can do my duty but I don’t have any control over the results. I’m not the cause of the results and I won’t be attached to inaction.]

We are more resolute to another journey now and that shall lead us to yet another milestone. This one was one such milestone where we realized this isn’t what we can do best.

Jai Bharat!

In Marathi व्यावसायिकतेचे धडे.

Tags: , , , , ,
Posted in उद्यम व्यवसायिकता, माझे विचार, संस्कृत | 5 Comments »

 
%d bloggers like this: