कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

 • Categories

 • Google Ad

कृषी नियतकालिकं यादी

Posted by Sandeep Shelke on October 17th, 2012

सूचना: खालील नियतकालिकांची यादी हि पूर्ण नाही. तसेच दिलेला क्रम हा गुणवत्ता दर्शक नसून केवळ अनुक्रमांक आहे. आभार 

अ.क्रं. नियतकालिक संपर्क क्रमांक शहर पत्ता संकेतस्थळ
दैनिक
अग्रोवन ०२३०-२४६८३८३/८४ कोल्हापूर सकाळ पेपर्स मर्या, डी४, एमआयडीसी,
शिरोली, कोल्हापूर – ४१६१२२
http://www.agrowon.com/Agrowon/index.htm
साप्ताहिक
आधुनिक किसान 8087066696/

9821374626

पुणे 3-4 संगम कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, पुणे आरटीओजवळ
मासिक
लोकराज्य ०२२-२२८८२८८८ मुंबई माहिती व जनसंपर्क महा संचालनालय,
नवीन प्रशासन भवन, मुंबई – ३२
http://apps.dgipr.maharashtra.gov.in/lokrajya/termsncondition.aspx
http://dgipr.maharashtra.gov.in/main.aspx
अग्रो वार्ता ०७७२२०२५१४२ अहमदनगर  डब्ल्यू १६, एमआयडीसी,  सुपेकर कॅन्टीन जवळ, अहमदनगर – ४१४१११ agrowarta@gmail.com
आरसीएफ पत्रिका ०२२-२५५२३०७२/७३ मुंबई आरसीएफ, प्रियदर्शनी, आठवा मजला, सीआरएम
विभाग, पश्चिम एक्ष्प्रेस, सायन, मुंबई – २२
http://www.rcfltd.com/index.php/products/rcf-sheti-patrika
योजना ०२२-२७५६६५८२ नवी मुंबई बी विंग, केंद्रीय सदन, सेक्टर क्रमांक १०,
सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई–१४
http://yojana.gov.in/hindi/default.asp
शेतकरी ०२०-२५५३७३३१ पुणे कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य कृषीभवन,
दुसरा मजला, शिवाजीनगर, पुणे – ०५
http://mahaagri.gov.in/Publications/Shetkari.aspx
कृषीपणन ०२०-२४२६११९०/८२९७ पुणे महाराष्ट्र राज्य कृषीपणन मंडळ पुणे,
प्लॉट आर७, मार्केटयार्ड, गुलटेकडी, पुणे – ३७
अन्नदाता ०८४१५-२४६५५५ हैदराबाद युकेएमएल इमारत, दुसरा मजला,
रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद – ५०१५१२
आदर्शगाव ०२०-२५५३७८६६ पुणे आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती,
कृषीभवन, शिवाजीनगर, पुणे-५
धान्यलक्ष्मी ०२४०-२३२८३३८ औरंगाबाद श्री राजलक्ष्मी प्रकाशन, ६, विपुल अपा,
अपेक्स रुग्णालय, गादिया पार्क, औरंगाबाद
१० शरद कृषी ०२०-२५३३१२२ पुणे अ३, गुरुकृपा अपा, न.ता. वाडी,
शिवाजीनगर, पुणे – ५
http://www.citaworld.org
११ शेतीप्रगती ०२३१-६४५४३२५ कोल्हापूर तेजस प्रकाशन, ट्रेड सेंटर, स्टे. रोड,
नवी शाहूपुरी, कोल्हापूर – ४१६००१
http://shetipragati.blogspot.in
१२ उद्योजकता ०२४०-२३६१२२३ औरंगाबाद महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र, अ३८,
एमआयडीसी, स्टे जवळ, औरंगाबाद – ५
http://mced.nic.in/Udyojak_Menu/eUdyojakSubscription.aspx
१३ कृषी व्यासपीठ ०२०-२४४५२९३१ पुणे ४२८/क, मराठे पेलेस, शनिवार पेठ, पुणे – ३०
१४ बळीराजा ०२०-२४४७३२२५
/५२५४०
पुणे बळीराजा कृषी विज्ञान प्रकाशन,१३८४,
शुक्रवार पेठ, बाजीराव रोड, पुणे – २
१५ महिला विकास ०२४१-३०९०५३३/
९३२५१०७००५
अहमदनगर महाराष्ट्र तांत्रिक शिक्षण मंडळ, आव्हाड इमारत,
ओबेरॉय हॉटेल समोर, सावेडी रोड, अहमदनगर-८
१६ किसान शक्ती ०२३१-२६९२१७१/
९४२२५१३९४६
कोल्हापूर १४०३इ, शाहूनगर, राजारामपुरी, कोल्हापूर – ८ http://supplyindia.in/KISANSHAKTI8494
१७ गोडवा ०२०२४४२८५५५/५४
९४२२०८३०९५/

९९२२९००८५८

पुणे ५, तिसरा मजला, लक्ष्मीनारायण अपा,
लक्ष्मीनारायण थेटर जवळ, स्वारगेट, पुणे – ९
गोडवा मासिक

गोडवा प्रकाशन

१८ कृषी निर्णय ९८२२३४७३४८ अहमदनगर पत्रकार चौक, हनुमान मंदिराजवळ, चांदा
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर – ४१४६०६
 krushinirnay@gmail.com
१९ आमची माती आमची माणसं ९२०९५९९६८६/

९८५०१८७१२४

नाशिक साई टॉवर, १ ला मजला, वकीलवाडी, पो.बॉक्स.नं.२४, जिपीओ, नाशिक- १ www.amamindia.com

sanjayjadhav19@gmail.com

२० शेतीमित्र ०२१८४२२३३३६
९३७००७२१२४
बार्शी शेतकरी निवास, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवार, तुळजापूर रोड, बार्शी, जिल्हा सोलापूर – ४१३४०१ shetimitramagazine03@gmail.com
२१ वनराई ०२०-२४४२०३५१/
२४४२९३५१
७५०७२४७७७७/
७७२००५६७३८
पुणे ४९८, अदित्य रेसिडेन्सी, मित्रमंडळ चौक, पर्वती, पुणे-०९ editor.vanarai@gmail.com

www.vanarai.com

२२ किसानवाडी ९७६२६८५४९९
९७६२६८५३९९
नाशिक ७, दुसरा मजला , राधाकृष्ण अपार्टमेंट,
वैभव कॉलनी, राजीव नगर,
नाशिक – ४२२००९
info@kisanwadi.com

www.kisanwadi.com

त्रैमासिक
श्री सुगी ०२४२६-२४३३७६ राहुरी जन संपर्क अधिकारी, महात्मा फुले कृषी
विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा. अहमदनगर
http://mpkv.mah.nic.in/EXTNEDU.HTM
सिंचन पुणे महाराष्ट्र सिंचन विकास पाटबंधारे संशोधन व
विकास संचालनालय, ८ मोलेदिना रोड, पुणे-१
महाबीज वार्ता ०७२४-२२५९११६ अकोला महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्या.,
महाबीज भवन, कृषीनगर, अकोला-४४४१०४
इंडिअन होर्टीकल्चर ०११-२५८४३६५७ नवी दिल्ली इंडियन कौन्सिल ऑफ अग्रीकल्चर रिसर्च,
कृषी अनुसंधान भवन, पुसा, नवी दिल्ली-११००१२
http://www.icar.org.in/node/217
महाराष्ट्र कृषिवर्धिनी ०२०-२४२६४६४१/६६३०३, ९५५२५१८२४४ पुणे अॅक्शन फॉर अॅग्रिकल्चरल रिन्युअल इन
महाराष्ट्र (अफार्म), बि.नं. २/२३, अ-ब,
रायसोनी पार्क, मार्केट यार्ड, पुणे – ३७
admin@afarm.org

www.afarm.org

वार्षिक
कृषीदर्शनी ०२४२६-२४३३७६ राहुरी जन संपर्क अधिकारी, महात्मा फुले कृषी
विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा. अहमदनगर
http://mahaagri.gov.in/level3detaildisp.aspx?id=8&subid=7&sub2id=3

47 Responses to “कृषी नियतकालिकं यादी”

 1. mahendra dhivare Says:

  mala far awad

 2. dainik baliraja,beed Says:

  thanks……

 3. ukande ravindra rajaram Says:

  Pls agrovin requir

 4. padmakar deshpande Says:

  ur list is incomplete.
  may i help u

 5. Sandeep Shelke Says:

  पद्माकर देशपांडे, नमस्कार.
  तुमच्याकडे अतिरिक्त माहिती असेल तर नक्की लिहा. मी वरील लेखामध्ये ती नमूद करीन. आभार.

 6. कृषी निर्णय Says:

  नमस्कार
  आपण आपल्या यादीमध्ये ‘कृषी निर्णय ‘ या मासिकाचे नाव समाविष्ट करावे.
  पत्ता:पत्रकार चौक,हनुमान मंदिराजवळ,मु.पो.चांदा ता.नेवासा जि.अहमदनगर,महाराष्ट्र ४१४६०६
  मोबाईल-९८२२३४७३४८ ई-मेल-krushinirnay@gmail.com

 7. Rajendra autade patil Says:

  1ch nuber

 8. Sandeep Shelke Says:

  कृषी निर्णय नाव यादीत समाविष्ट केले आहे. आभार!

 9. कृषी निर्णय Says:

  संदीप शेळके जी कृषी निर्णय मासिकाचे नांव यादीत समाविष्ट केल्याबद्दल अत्यंत आभारी आहे. फक्त किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक आहे.ती अशी ,
  गावाचे नांव चांदा असे असून येथे चंदा झालेले आहे.
  पुनश्च आभार.

 10. अफार्म Says:

  नमस्कार,
  अफार्म ही महाराष्ट्रातील स्वयंसेवी संस्थांची संघटना असून, ग्रामीण विकासाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांची संघटना आहे. अफार्ममार्फत महाराष्ट्र कृषिवर्धिनी हे त्रैमासिक प्रसिद्ध करण्यात येते.
  आपण आपल्या यादीमध्ये महाराष्ट्र कृषिवर्धिनी या त्रैमासिकाचे नाव समाविष्ट करावे.
  पत्ता: अॅक्शन फॉर अॅग्रिकल्चरल रिन्युअल इन महाराष्ट्र (अफार्म), बि.नं. 2/23, अ-ब, रायसोनी पार्क, मार्केट यार्ड, पुणे – 411 037.
  दूरध्वनी-020-24264641, 24266303 ईल-9552518244 ई-मेल-admin@afarm.org वेबसाईट-www.afarm.org

 11. Sandeep Shelke Says:

  अफार्म,
  तुमच्या त्रैमासिकाचे नाव समाविष्ट केले आहे. आभार.

 12. Agrowarta Says:

  sir

  please include our agrowarta w 16 (B) Midc , nagapur, Near supekar canteen, Ahmednager 414 111 ph no 0241- 2422135 sandeep Joshi 7722025142

 13. Agrowarta Says:

  सर
  आमच्या मासिकाचे नाव कृषी नियतकालिकाच्या यादी मध्ये यावे या साठी कृपया मार्गदशन करून सहकार्य करा आणि तसे नाव समाविष्ट करावे हे नम्र विनंती

  संदीप जोशी
  ७७२२०२५१४२

  आमचा पत्ता : अग्रो वार्ता w १६ एम आय डी सी सुपेकर कॅन्टीन जवळ अहमदनगर महाराष्ट्र
  मासिक

 14. Sandeep Shelke Says:

  संदीप जोशी,

  तुमच्या मासिकाचे नाव यादीमध्ये टाकले आहे. 🙂

 15. Agrowarta Says:

  sir

  Thank you very much for your kind support , Be in touch thanks once again

  Sandeep Joshi
  7722025142

 16. shetimitra magazine Says:

  संदीप शेळके
  नमस्कार,
  शेतीमित्र हे बार्शी (सोलापूर) येथून प्रसिद्ध होणारे कृषीविषयक मासिक आहे. गेल्या आठ वर्षापासून हे मासिक नियमित प्रत्येक महिन्याला प्रकाशित होत आहे. सप्टेंबर 2007 पासून हे प्रकाशित होत आहे. आपल्या यादीमध्ये आमचे नाव सामाविष्ट करावे.
  पत्ता : शेतीमित्र प्रकाशन, शेतकरी निवास, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवार, तुळजापूर रोड, बार्शी, जिल्हा सोलापूर, पिनकोड नंबर 413 401
  संपर्क : 02184/223336, मोबाईल : 9370072124
  इमेल : shetimitramagazine03@gmail.com

 17. Ashok Shinde Says:

  आधुनिक किसान हे मराठी भाषेतील कृषीविषयक पहिलेच साप्ताहिक आहे. त्याचे कार्यालय 3-4 संगम कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, पुणे आरटीओजवळ, पुणे येथे असून त्याचे संपादक श्री. निशिकांत भालेराव आहेत. या साप्ताहिकाचा संपर्क असा – 8087066696, 9821374626

 18. shetimitra magazine Says:

  शेतीमित्र मासिकाचे नाव आपल्या यादीमध्ये सामाविष्ट केल्याबद्दल धन्यवाद !
  मात्र यादीत नाव देताना केवळ शेतीमित्र असे द्यावे, आपण शेतीमित्र प्रकाशन दिले आहे. शेतीमित्र प्रकाशन हे आमच्या फर्मचे नाव असून ते पत्त्याच्या सुरूवातीला घ्यावे व नियतकालीकाच्या नावामध्ये केवळ शेतीमित्र असा उल्लेख करावा, हा बदल करून घ्यावा धन्यवाद !

 19. Vanarai Says:

  श्री. संदीप शेळके
  नमस्कार,
  वनराई हे शेती, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संवर्धन या विषयांना समर्पित असे मासिक आहे. वनराई मासिकाने नुकतेच २५ व्या वर्षात पदार्पण केले असून ‘रौप्य महोत्सवी वर्ष’ साजरा करत आहे. तरी आपण आपल्या कृषी नियतकालिक यादीमध्ये वनराई मासिकाचे नाव समाविष्ट करावे. ही विनंती.
  मासिकाचे नाव : वनराई
  संपूर्ण पत्ता : वनराई, 498, अदित्य रेसिडेन्सी, मित्रमंडळ चौक, पर्वती, पुणे-411009.
  संपर्क : ०२०-२४४२०३५१/२४४२९३५१
  मोबाईल नं. : ७५०७२४७७७७/७७२००५६७३८ (श्री. अमित वाडेकर, कार्यकारी संपादक, वनराई)
  ई-मेल : editor.vanarai@gmail.com/editor@vanarai.com
  वेबसाईट : http://www.vanarai.com

 20. Vanarai Says:

  धन्यवाद…

 21. Vanarai Says:

  धन्यवाद!

 22. shashikant Gangurde Says:

  please include our agrowarta post. pratappur tel.sakri dist. Dhule.mob no.0745277220

 23. ROHIT CHAWHAN Says:

  Respected sir,
  I am the Ph.D scholar of Post Graduate Institute, MPKV, Rahuri. sir i want to publish my popular article in magazines. so to whom i send it by mail please reply.
  Details:-
  Name:_ ROHIT CHAWHAN
  Ph.D (Agriculture Botany,
  MPKV RAHURI
  MOB NO:- 9503202355
  EMAIL:- chawhanrohit5@gmail.com

 24. Sandeep Shelke Says:

  नमस्कार रोहित,

  लेखात नमूद केलेल्या इमेल अथवा फोनवरून तुम्ही तुमच्या आवडीच्या प्रकाशनासोबत संपर्क साधू शकता.

 25. NITIN Nikam Says:

  dear sir pls list our Agri magazine “kisanwadi” which is dedicated to indian farmers, to empower them for organic farm, farm mechanization, export health education spirituality etc.

  add 7 radhakrishna appt, vaibhav colony, rajiv nagar, mumbai agra road, nashik 9 , email info@kisanwadi.com, web http://www.kisanwadi.com, ph 9762685499 9762685399 . thank u very much

 26. Sandeep Shelke Says:

  नमस्कार नितीन कदम, तुमच्या मासिकाचे नाव यादीत समाविष्ठ केले आहे.

 27. वनराई Says:

  धन्यवाद. या यादीत वनराईचे नाव समाविष्ट काल्याबद्दल आपले आभार.

 28. NITIN NIKAM Says:

  आमच्या “किसानवाडी ” मासिकाचे नाव यादीत समावेश केल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार, असाच स्नेह वृधिंगत राहो, आपणा सर्वाना दिवाळीच्या शुभेच्छा

  नितीन निकम
  किसानवाडी – मासिक ( शेतकर्यांच हक्काच व्यासपीठ )- नाशिक
  ९७६२६८५४९९

 29. Sunil Says:

  Agro world chi mahiti dya sir

 30. Sunil Says:

  Agroworld chi mahiti dyavi..

 31. shrikant Wakade Says:

  Masik chalu karyasathi kay karave

 32. shrikant Wakade Says:

  Sir mala Godava Ani sheti mitra he Masik Suru karache aahet tar Kunashi sapark Karu

 33. AGROTECH Says:

  Sub: Request of updating data about Agrotech Marathi monthly.

  Respected Sir,

  We all know that out of our total population, nearly 80% depends on agriculture, & almost 25% of the GDP is contributed by agriculture & agro based products. The fast pace of globalization, constant experimentation to achieve higher & quality produce, the growing demand from abroad for Indian agro-based products & conducive environment in the Maharashtra State has given significant importance to agro based business. Thus, use of the latest scientific knowledge, technology and expertise is bringing real value to agriculture as a business rather than a profession.

  “Agrotech” is a marathi monthly magazine encompassing information on the new experiments taking place in Agriculture & Agro based industries, Machinery, Animal husbandry, Milk production, Horticulture, Floriculture, Cultivation of Crop and use of Irrigation systems, Monetary policies not only from Government Sector but also from Banks & private Financial Institute, Agriculture Mechanization, Laws related to agriculture sector, use of Fertilizers, Insecticides, Fungicides etc., Aqua Culture, Organic Farming, Career in Agriculture and success stories of other farmers. Agrotech is published every month and is targeted to reach approximate 2.5 lakh and more farmers all over Maharashtra, Andhra Pradesh & Goa, with a circulation of 60,000 copies per month & through digital media viz.
  We also have more than 22,000 followers on Facebook as well 1, 00,000 followers on what’s up no. +91 7738364303 (Check on link http://www.facebook.com/agrotechmasik) we update farmers regularly by sending updates to them. Along with being an editorial, we also serves as an advertorial where different companies can send their products and reach out to the 2.5 lakh and above farmers every day through digital media.( What’s Up & Facebook)

  TOTAL CIRCULATION & DISTRIBUTION : 60,000

  Subscribers : 9,200
  (We also have more than 22,000 followers on Face book
  as well 1,00,000 followers on What’s up no. +91 7738364303
  (Check on link http://www.facebook.com/agrotechmasik)

  Western Maharashtra:
  (Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Solapur) :11,800

  South Maharashtra:
  (Nashik, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Ahmadnagar) :9,700

  Marathwada Region:
  (Latur, Osmanabad, Beed, Jalna, Parbhani, Hingoli, Nanded, Aurangabad) :8,200

  Vidarbh Region (East & west)
  (Nagpur, Chandrapur, Gadchiroli, Gondhia, Bhandara, Wardha) :9,400
  (Amravati, Akola, Washim, Buldhana)

  Kokan Region & Goa
  (Mumbai, Thane, Navi Mumbai, Ratnagiri, Sindhudurg, Raigad) :11,700

  We request you update the same asap about Agrotech

 34. AGROTECH Says:

  मराठीतील कृषी आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालणारे आणि आधुनिक शेतकऱ्यांचा सोबती असलेले अँग्रोटेक गेल्या ५ वर्षांपासून शेतकरीप्रिय मराठी मासिक आहे. सद्यस्थितीत शेतीला आधुनिकतेची कास धरल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही याची जाणीव शेतकऱ्यांना होऊ लागली आहे व शेती चे हे बदलते चित्र शेतकरी बंधूना सांगण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषीक्षेत्राची आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालण्याचा उदेशाने आम्ही अँग्रोटेक मासिकात प्रकाशित झालेले लेखांचे काही महत्वाचे मुद्दे व कृषीक्षेत्रातील तज्ञांचे सल्ले वॉट्स अपच्या आणि फेसबुकच्या माध्यमाने जवळपास ३ लाख शेतकरी बंधू व भगिनींना पाठवत आहोत.
  अँग्रोटेक मासिकाची वार्षिक वर्गणी रु. ४००/- फक्त वर्गणी आपण ‘अँग्रोटेक’ नावाने मनीऑर्डर/डी.डी/ नेट बेकिंग ने पाठवू शकता.
  आमच्या पत्ता :
  अँग्रोटेक,
  २०४, सुरगंगा कॉ. ऑ. हाऊसिंग सोसायटी,
  पलोट नंबर : २४१, सेक्टर : १,
  चारकोप , कांदिवली (प), मुंबई : ४०००६७ . महाराष्ट्र.
  अधिक माहितीसाठी संपर्क : + ९१ ७७३८३६४३०३ / +९१ २२ २८६०३८२४/५

  आपण आपल्या कृषी नियतकालिक यादीमध्ये आमच्या मासिकाचे नाव समाविष्ट करावे. ही विनंती.

 35. vijay kesarkar Says:

  Agro mashiak mahiti va agro vawsay marg darshan karawe plz con- 9075066056

 36. pramod patil Says:

  संदीप शेळके
  नमस्कार,
  शेतीमित्र हे बार्शी (सोलापूर) येथून प्रसिद्ध होणारे कृषीविषयक मासिक आहे. web ; shetimitramagazine.com सामाविष्ट करावे.

 37. pramod patil Says:

  संदीप शेळके
  नमस्कार,
  web ; shetimitramagazine.com सामाविष्ट करावे.

 38. Nikhil Phutankar Says:

  Sandeep sir,
  I am waorking as assistant proffessor in horticulture college . I want to publish popular article related to horticulture and organic farming. Plz co operate
  Contact 8805238493
  nikhilphutankar7@gmail.com

 39. AGROTECH Says:

  मराठीतील कृषी आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालणारे आणि आधुनिक शेतकऱ्यांचा सोबती असलेले अँग्रोटेक गेल्या ५ वर्षांपासून शेतकरीप्रिय मराठी मासिक आहे. सद्यस्थितीत शेतीला आधुनिकतेची कास धरल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही याची जाणीव शेतकऱ्यांना होऊ लागली आहे व शेती चे हे बदलते चित्र शेतकरी बंधूना सांगण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषीक्षेत्राची आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालण्याचा उदेशाने आम्ही अँग्रोटेक मासिकात प्रकाशित झालेले लेखांचे काही महत्वाचे मुद्दे व कृषीक्षेत्रातील तज्ञांचे सल्ले वॉट्स अपच्या आणि फेसबुकच्या माध्यमाने जवळपास ३ लाख शेतकरी बंधू व भगिनींना पाठवत आहोत.
  अँग्रोटेक मासिकाची वार्षिक वर्गणी रु. ४००/- फक्त वर्गणी आपण ‘अँग्रोटेक’ नावाने मनीऑर्डर/डी.डी/ नेट बेकिंग ने पाठवू शकता.
  आमच्या पत्ता :
  अँग्रोटेक,
  २०४, सुरगंगा कॉ. ऑ. हाऊसिंग सोसायटी,
  पलोट नंबर : २४१, सेक्टर : १,
  चारकोप , कांदिवली (प), मुंबई : ४०००६७ . महाराष्ट्र.
  अधिक माहितीसाठी संपर्क : + ९१ ७७३८३६४३०३ / +९१ २२ २८६०३८२४/५

  आपण आपल्या कृषी नियतकालिक यादीमध्ये आमच्या मासिकाचे नाव समाविष्ट करावे. ही विनंती.

 40. Krushibhushan Says:

  Krushibhushan – The Complete Agriculture Magazine
  Krushibhushan Magazine’ is a Marathi agricultural magazine, published quarterly. It is dedicated to the plenary development of farmers and agriculture. Being run by a social perspective, we have been very consistent in maintaining the quality of the magazine. Our non-commercial motto is the key reason behind Krushibhushan’s success.

  Our chief editor, Mr Rajkumar Dhurgude has driven Krushibhushan towards excellence with his vision and thorough knowledge in the agriculture field. The Expert authors who publish various research-based articles on crops are the backbone of Krushibhushan magazine. We have been able to help thousands of farmers with the help of these expert authors. Krushibhushan is committed to bringing modern agricultural technology to farmers.

  कृषीभूषण – शेती विषयक मासिक
  ‘कृषी उद्धार ! देशोद्धार !’ या ब्रीद वाक्याप्रमाणे शेती व शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीन विकासासाठी वाहिलेले ‘कृषीभूषण’ हे त्रैमासिक आहे. सामाजीक जाणीवेतून ते चालवले जातेे. व्यवसाय या माध्यातून आम्‍ही त्याकडे पाहात नसल्‍याने या अंकाचा दर्जा राखण्यात आम्‍ही यशस्‍वी ठरलो आहोत.

  संपादक मा. राजकुमार धुरगुडे यांचा कृषी क्षेत्राचा गाढा अभ्यास आणि त्‍यांची डोळस वृत्ती व या क्षेत्रातील त्यांचा प्रदिर्घ अनुभव यामुळे कृषीभूषणचा दर्जा सातत्‍याने उंचावण्यास मदत होत आहे. कृषीभूषण अंकामध्ये वेगवेगळ्या पिकांबाबत लिहीणारी तज्ञ मंडळी या कार्याचा मुख्य आधार आहेत. त्‍यांनी वर्षानुवर्ष केलेल्या संशोधनपर लेखनातील माहितीमुळे आजपर्यंत हजारो शेतकऱ्यांना व शेतीविकासाला फायदा झाला आहे. कृषीभूषण मासिकाच्या माध्यमातून आम्ही शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान पोहचविण्यास बांधील आहोत. आमचे हे सामाजिक कार्य अविरत सुरु आहे.

 41. ATISH MANE Says:

  DEAR SIR, PLEASE SEND ME YOUR REGULAR UPDATES

 42. kamlesh Says:

  नमस्कार सर, मी कृषि विध्यार्थी असुन मला प्रकल्प तयार करण्यासाठी चिकू लागवड या विषयाची सविस्तर माहिती पाहजे कृपया आपल्याकडे माहिती उपलब्ध असल्यास लवकरात लवकर द्या .चिकू हवामान व जमीन माहिती ८-९ पाने माहिती, खत आणि पाणी व्यवस्थापन माहिती ८-९ पाने, तणांची ओळख आणि नियंत्रण माहिती ६-७ पाने, आंतरपिकांची माहिती ५-६ पाने माहिती पाहजे कृपया आपल्याकडे माहिती उपलब्ध असल्यास लवकरात लवकर त्वरित द्या .चिकू लागवड.E-mail-narvekarkamlesh04@gmail.com

 43. Dr.Prashant S Telgad Says:

  Respected Sir

  Please add our magazine name and address in your list
  “Krushi Seva”
  Address:
  Krushi Seva Autade Complex
  Near Mamdevi Temple Mastgarh Jalna.431203
  Contact No.02482241011 Mobile No.9765857111

  Dr Prashant Telgad
  Editor Krushiseva
  Krushi seva

 44. krishna patil Says:

  नमस्कार सर ,रावेर(जि.जळगाव )येथून तीन वर्षांपासून साप्ताहिक कृषी सेवक नियमित दर आठवड्याला प्रकाशित होत असून उत्तर महाराष्ट्र ,विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र व बुऱ्हानपूर जिल्हा (मध्यप्रदेश) या विभागात वितरीत होत आहे. आपल्या यादीत या साप्ताहिकचा समवेश व्हावा हि विनंती कृष्णा पाटील संपादक

 45. AGROTECH Says:

  मराठीतील कृषी आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालणारे आणि आधुनिक शेतकऱ्यांचा सोबती असलेले अँग्रोटेक गेल्या ५ वर्षांपासून शेतकरीप्रिय मराठी मासिक आहे. सद्यस्थितीत शेतीला आधुनिकतेची कास धरल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही याची जाणीव शेतकऱ्यांना होऊ लागली आहे व शेती चे हे बदलते चित्र शेतकरी बंधूना सांगण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषीक्षेत्राची आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालण्याचा उदेशाने आम्ही अँग्रोटेक मासिकात प्रकाशित झालेले लेखांचे काही महत्वाचे मुद्दे व कृषीक्षेत्रातील तज्ञांचे सल्ले वॉट्स अपच्या आणि फेसबुकच्या माध्यमाने जवळपास ३ लाख शेतकरी बंधू व भगिनींना पाठवत आहोत.
  आमच्या पत्ता :
  अँग्रोटेक,
  २०४, सुरगंगा कॉ. ऑ. हाऊसिंग सोसायटी,
  पलोट नंबर : २४१, सेक्टर : १,
  चारकोप , कांदिवली (प), मुंबई : ४०००६७ . महाराष्ट्र.
  अधिक माहितीसाठी संपर्क : + ९१ ७७३८३६४३०३
  आपण आपल्या कृषी नियतकालिक यादीमध्ये आमच्या मासिकाचे नाव समाविष्ट करावे. ही विनंती.

 46. jayant aradhye Says:

  कृपया सर्वं मसिकांचे वार्षीक वर्गणी व पूर्ण पत्ता चाही उल्लेख करावा. आम्हाला सार्वजनिक वाचनालयात चांगली मासिके शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देता येतिल.धन्यवाद.
  सद्गगुरु प्रभाकार महाराज सार्वजनिक वाचनालय,शेळगी,सोलापूर

 47. Sjarmila Says:

  मराठीतील कृषी आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालणारे आणि आधुनिक शेतकऱ्यांचा सोबती असलेले अँग्रोटेक गेल्या ५ वर्षांपासून शेतकरीप्रिय मराठी मासिक आहे. सद्यस्थितीत शेतीला आधुनिकतेची कास धरल्याशिवाय गत्यंतर राहिलेले नाही याची जाणीव शेतकऱ्यांना होऊ लागली आहे व शेती चे हे बदलते चित्र शेतकरी बंधूना सांगण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषीक्षेत्राची आणि तंत्रज्ञानाची सांगड घालण्याचा उदेशाने आम्ही अँग्रोटेक मासिकात प्रकाशित झालेले लेखांचे काही महत्वाचे मुद्दे व कृषीक्षेत्रातील तज्ञांचे सल्ले वॉट्स अपच्या आणि फेसबुकच्या माध्यमाने जवळपास ३ लाख शेतकरी बंधू व भगिनींना पाठवत आहोत.
  आमच्या पत्ता :
  अँग्रोटेक,
  २०४, सुरगंगा कॉ. ऑ. हाऊसिंग सोसायटी,
  पलोट नंबर : २४१, सेक्टर : १,
  चारकोप , कांदिवली (प), मुंबई : ४०००६७ . महाराष्ट्र.
  अधिक माहितीसाठी संपर्क : + ९१ ७७३८३६४३०३

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 
%d bloggers like this: