कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Categories

  • Google Ad

Archive for September 1st, 2012

कृषी विज्ञान केंद्रांची यादी

Posted by Sandeep Shelke on 1st September 2012

महाराष्ट्रातील कृषी विज्ञान केंद्रांची यादी आणि संकेतस्थळे:

१. कृषी विज्ञान केंद्र, बाभळेश्वर, अहमदनगर
२. कृषी विज्ञान केंद्र, अकोला
३. कृषी विज्ञान केंद्र, पाटखेड, अमरावती
४. कृषी विज्ञान केंद्र, बुलढाणा
५. कृषी विज्ञान केंद्र, चंद्रपूर
६. कृषी विज्ञान केंद्र, गोंदिया
७. कृषी विज्ञान केंद्र, हिंगोली
८. कृषी विज्ञान केंद्र, कोल्हापूर
९. कृषी विज्ञान केंद्र, नागपूर
१०. कृषी विज्ञान केंद्र, नंदुरबार
११. कृषी विज्ञान केंद्र, नाशिक
१२. कृषी विज्ञान केंद्र, बारामती
१३. कृषी विज्ञान केंद्र, सातारा
१४. कृषी विज्ञान केंद्र, सिंधुदुर्ग
१५. कृषी विज्ञान केंद्र, सोलापूर
१६. कृषी विज्ञान केंद्र, ठाणे
१७. कृषी विज्ञान केंद्र, वाशीम
१८. कृषी विज्ञान केंद्र, यवतमाळ
१९. कृषीके डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला
२०. कृषी विज्ञान केंद्र धुळे

सर्वांच्या माहितीसाठी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विविध भागातील कृषी केंद्रांची यादी, त्यांचे संकेस्थळे एकत्रित केले आहेत.
कृपया जर यादी अपूर्ण अथवा चुकीची असेल तर मला कळवा.
आभारी आहे.

जय भारत!

संबंधित लेख – महाराष्ट्र राज्य कृषी विषयक संकेतस्थळांची यादी

Tags: , , , , ,
Posted in मराठी, शेती | 8 Comments »

 
%d bloggers like this: