कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Categories

  • Google Ad

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या २०१२ निवडणुकांचे निकाल

Posted by Sandeep Shelke on February 21st, 2012

जिल्हा परिषद निवडणुकांचे निकाल, निवडणूक २०१२

जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टी शिवसेना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मा) बहुजन समाज पार्टी इतर राज्य स्तरीय मान्यताप्राप्त पक्ष नोंदणीकृत पक्ष/ आघाडी अपक्ष एकुण घोषित निकाल
ठाणे (६६) ११ १५ २६ ६६
रायगड (६२) १४ २० १९ ६२
रत्नागिरी (५७) २५ १९ ५७
सिंधुदुर्ग (५०) ३३ १० ५०
नाशिक (७३) १७ १४ २७ ७३
जळगाव (६८) २३ १५ १० २० ६८
अहमदनगर (७५) २८ ३२ ७५
पुणे (७५) १२ ११ ४२ ७५
सांगली (६२) २३ ३३ ६२
सातारा (६७) २१ ३९ ६७
सोलापूर (६८) १८ ३३ १२ ६८
कोल्हापूर (६९) ३१ १६ ११ ६९
औरंगाबाद (६०) १७ १६ १० ६०
जालना (५५) १५ १५ १६ ५५
परभणी (५२) ११ २५ ५२
हिंगोली (५०) २७ १० ५०
बीड (५९) २० २९ ५९
नांदेड (६३) २५ १८ ६३
उस्मानाबाद (५४) १२ २० २० ५४
लातुर (५८) ३५ ५८
अमरावती (५९) २५ ५९
बुलढाणा (५९) ११ २२ १३ ५९
यवतमाळ (६२) १२ २३ २१ ६२
नागपूर (५९) २२ १९ ५९
वर्धा (५१) १७ १७ ५१
चंद्रपूर (५७) १८ २१ ५७
गडचिरोली (४९) १४ ११ ४९
एकुण (१६३९) १९८ २५५ ४५८ ५२६ १९ १९ ८९ ६२ १६३९
सौजन्य: महाराष्ट्र निवडणूक आयोग.

पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे निकाल, निवडणूक २०१२

जिल्हा परिषद भारतीय जनता पार्टी शिवसेना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस  राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मा) बहुजन समाज पार्टी इतर राज्य स्तरीय मान्यताप्राप्त पक्ष नोंदणीकृत पक्ष/ आघाडी अपक्ष एकुण घोषित निकाल
ठाणे (१३२) १७ ३४ ४५ १४ १३२
रायगड (१२४) २९ २३ ३५ ३३ १२४
रत्नागिरी (११४) ५८ ३८ ११४
सिंधुदुर्ग (१००) १० ५८ २३ १००
नाशिक (१४६) २८ ३० ५३ १४६
जळगाव (१३६) ४४ २९ १७ ४२ १३६
अहमदनगर (१५०) १५ १८ ५२ ६० १५०
पुणे (१५०) १९ २३ ७५ १३ १५०
सातारा (१३४) ३९ ८१ १३४
सांगली (१२४) ४१ ६९ १२४
सोलापूर (१३६) ३० ६१ २७ १३६
कोल्हापूर (१३८) ५२ ३६ २६ १३८
औरंगाबाद (१२०) १० ३३ ३१ २३ ११ ११ ११९
जालना (११०) २५ ३४ ११ ३५ ११०
परभणी (१०४) १९ १२ ५३ १३ १०४
हिंगोली (१००) ४४ २१ २० १००
बीड (११८) ४३ ५५ १० ११८
नांदेड (१२६) २१ ५० ३० १६ १२६
उस्मानाबाद (१०८) २४ ३४ ४४ १०८
लातुर (११६) २३ ६५ १९ ११६
अमरावती (८८) १२ २९ १२ १७ ८८
बुलढाणा (११८) १९ २१ ४१ २० ११८
यवतमाळ (१२४) १० २० ५१ ३७ १२४
नागपूर (११८) ४५ १७ ३१ १७ ११८
वर्धा (१०२) ३४ ३२ १७ १० १०२
चंद्रपूर (११४) ३१ ४५ १३ १८ ११४
गडचिरोली (९८) १६ ३० २० १९ ९८
एकुण (३२४८) ४०४ ५०३ ८६४ १०३३ ४३ १५ १२ ३१ १९६ १४४ ३२४७
सौजन्य: महाराष्ट्र निवडणूक आयोग.

मतदार राज्य सुज्ञ आहे. जय भारत!

One Response to “महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या २०१२ निवडणुकांचे निकाल”

  1. Pathan Irshadkhan Says:

    my deaf now yes. give job what?. me.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 
%d bloggers like this: