कृषी देश

एक विचार, एक प्रवास!!

  • Categories

  • Google Ad

Archive for September 11th, 2011

ऐल तटावर पैल तटावर

Posted by Sandeep Shelke on 11th September 2011

ऐल तटावर पैल तटावर हिरवळी घेऊनLarge Blog Image
निळासावळा झरा वाहतो बेटाबेटांतुन

चार घरांचे गाव चिमुकले पैल टेकडीकडे
शेतमळयांची दाट लागली हिरवी गर्दी पुढे

पायवाट पांढरी तयातून अडवी तिडवी पडे
हिरव्या कुरणांमधुन चालली काळया डोहाकडे

झाकळूनी जल गोड काळिमा पसरी लाटांवर
पाय टाकु नी जलात बसला असला औदुंबर

– बालकवी (त्र्यंबक बापुजी ठोंबरे)

Tags: , , , , ,
Posted in कविता, भारत, मराठी | 4 Comments »

 
%d bloggers like this: